22 de juny del 2011

Butlletí nº9 Juny-Juliol

Butlletí Bimestral de Democràcia Inclusiva

Juny i Juliol 2011

Temes:1. Primavera del 2011: les places esdevenen àgores!
2. Grups Impulsors: reflexió per l'acció, acció per la reflexió
3. Xerrada-debat sobre el projecte de la Democràcia Inclusiva a Reus
4. La necessitat de plantejaments polítics globals en les experiències d'autogestió
5. DEMOS #3
6. La pseudo-revolució a Líbia i “l'esquerra” degenerada
7. A grans mals, grans remeis: una samarreta per portar l'autonomia al tors
8. Nous exemplars de “Cap a una democràcia inclusiva”
(EN CASTELLANO MÁS ABAJO)

Darrerament...

Primavera del 2011: les places esdevenen àgores!
Com és sabut, durant el darrer mes, milers de persones arreu del món s'han estat trobant periòdicament a les places dels seus pobles, barris i ciutats, en una clara temptativa per recuperar la dimensió política de les seves vides, generalment aplacada i bloquejada pel funcionament oligàrquic del sistema estatal-capitalista. L'agreujament accelerat de la crisi multidimensional que hem viscut en els darrers anys ha provocat el creixement i l'acumulació d'un descontentament que s'ha precipitat com un ruixat de primavera: de forma sobtada, efusiva i profusa, a través d'acampades, assemblees, casserolades i manifestacions arreu del territori. En aquest context, diverses persones han promogut la realització d'activitats sobre Democràcia Inclusiva a les places de les seves localitats. Així, la xerrada-debat “Democràcia Inclusiva: canviem la forma d'organització social?” s'ha dut a terme de moment a Barcelona, Mataró, Olot, Tarragona i Sant Feliu de Llobregat i pròximament es realitzarà a Reus (vegeu més avall). A Mataró, la xerrada i les posteriors preguntes i comentaris es van gravar en àudio: podeu escoltar-lo
aquí i descarregar-lo aquí.

Grups Impulsors: reflexió per l'acció, acció per la reflexió
Després de les activitats realitzades a les places, algunes persones de cada localitat han mostrat interès per continuar formant-se i reflexionant col·lectivament sobre el projecte de la Democràcia Inclusiva, amb mires a començar a impulsar propostes per la transformació sistèmica a la seva zona. A Tarragona, per exemple, s'ha format un Grup Impulsor de Democràcia Inclusiva, que ja està pensant en la realització d'algun
cicle de formació o grup d'estudi pròximament. El proper dia 26 hi ha la següent trobada d'aquest grup, en la que es farà una sessió sobre funcionament i empoderament assembleari i es concretaran les properes activitats. Seguirem informant...

Pròximament...

Xerrada-debat sobre el projecte de la Democràcia Inclusiva a Reus
La xerrada-debat “Democràcia Inclusiva: canviem la forma d'organització social?” es durà a terme el dijous 30 de juny a la Plaça Mercadal de Reus, de 19h a 21h. Aquesta activitat té l'objectiu de presentar succintament els trets característics del projecte de la Democràcia Inclusiva, parant especial atenció a la proposta de transició sistèmica i a les possibilitats d'aprofitar i aprofundir la voluntat transformadora existent en la mobilització popular d'enguany per tal de crear un nou moviment d'emancipació que, començant aquí i ara, vagi construint progressivament una nova forma d'organització social realment democràtica i ecològica. 


La necessitat de plantejaments polítics globals en les experiències d'autogestió
Membres del projecte autogestionari de
Can Piella que estan muntant unes jornades d'agroecologia pel juliol han trobat convenient dotar-les d'un contingut polític ampli i emancipador. Per això, coneixent l'existència del projecte de la Democràcia Inclusiva, han proposat fer una xerrada-debat sobre el mateix, presentant-lo des del punt de vista de la necessitat de superar les estratègies exclusivament focalitzades en els canvis d'estil de vida i incloure els projectes autogestionaris en un moviment polític programàtic per al canvi sistèmic democràtic. L'acte serà el 22 de juny a les 16h a Can Piella (La Llagosta). Hi esteu convidats/des!

DEMOS #3
Degut a la voràgine de les mobilitzacions populars del darrer mes i les activitats relacionades amb la Democràcia Inclusiva realitzades en el marc d'aquestes, el tercer número de
DEMOS, la publicació quadrimestral gratuïta de Democràcia Inclusiva, ha patit un cert retard. Esperem que pugui sortir durant el mes de juliol!

Novetats!
La pseudo-revolució a Líbia i “l'esquerra” degenerada
La
Revista Internacional de Democràcia Inclusiva ha publicat recentment un article que revela les veritables causes de la conflagració que està afligint el poble de Líbia i analitza la mistificadora campanya mediàtica planetària que ha “justificat” els bombardejos criminals de la OTAN. L'autor, Takis Fotopoulos, mostra, en primer lloc, de quina manera la guerra civil en aquest país ha estat instigada per l'elit transnacional amb l'objectiu de tenir el pretext per escometre una intervenció militar que doni lloc a un nou règim polític plenament subjugat als interessos del Nou Ordre Mundial. A la segona part de l'article s'analitza el deplorable paper que han jugat la major part d'intel·lectuals “d'esquerra” que -llevat d'algunes honroses excepcions- han combregat amb les fal·làcies del discurs mediàtic, posant al mateix sac la guerra civil instigada externament a Líbia amb les veritables insurreccions populars a Tunísia i Egipte, recolzant d'aquesta manera, directa o indirectament, els bombardejos criminals. Podeu llegir l'article en anglès, aquí.

A grans mals, grans remeis
: una samarreta per portar l'autonomia al tors

Ja es poden adquirir les noves
samarretes per deconstruir l'heteronomia i construir l'autonomia. A la part frontal d'aquestes samarretes hi figuren persones desmuntant una estructura piramidal i, simultàniament, creant una nova estructura assembleària. Les trobareu a La Ciutat Invisible (C/ Riego 35, BCN), a la Llibreria Aldarull (C/ Martínez de la Rosa 57, BCN) o a les activitats del GADI.

Nous exemplars de “Cap a una democràcia inclusiva”
La
llibreria Icaria (C/ Arc de Sant Cristòfol 11-23, BCN) disposa des de fa algunes setmanes de diversos exemplars de l'edició castellana del llibre Hacia una democracia inclusiva (Takis Fotopoulos, 1997) exhaurit fins ara a l'estat espanyol. En el llibre es fa un anàlisi exhaustiu de la crisi multidimensional, així com de les seves causes sistèmiques-històriques, i s'exposa la necessitat urgent d'un nou projecte alliberador, que es formula en termes d'una síntesis i superació de les grans tradicions emancipadores i moviments socials per l'autonomia en els diversos àmbits de la societat. Segurament es tracta del text sobre Democràcia Inclusiva més complet que existeix ara mateix. També el podeu trobar en versió digital aquí.
Boletín Bimensual de Democracia Inclusiva

Junio y Julio 2011

Temas: 
1. Primavera de 2011: ¡las plazas se convierten en ágoras!
2. Grupos Impulsores: reflexión para la acción, acción para la reflexión

3. Charla-debate sobre el proyecto de la Democracia Inclusiva en Reus
4. La necesidad de planteamientos políticos globales en las experiencias de autogestión
5. DEMOS #3

6. La pseudo-revolución en Libia y la “izquierda” degenerada

7. A grandes males, grandes remedios: una camiseta para llevar la autonomía en el torso
8. Nuevos ejemplares de “Hacia una democracia inclusiva”


Últimamente...


Primavera de 2011: ¡las plazas se convierten en ágoras!
Como es sabido, durante el último mes, miles de personas en todo el mundo se han estado encontrando periódicamente en las plazas de sus pueblos, barrios y ciudades, en una clara tentativa de recuperar la dimensión política de sus vidas, generalmente aplacada y bloqueada por el funcionamiento oligárquico del sistema estatal-capitalista. El agravamiento acelerado de la crisis multidimensional que hemos vivido en los últimos años ha provocado el crecimiento y la acumulación de un descontento que se ha precipitado como una lluvia de primavera: de forma súbita, efusiva y profusa, a través de las acampadas, asambleas, caceroladas y manifestaciones por todo el territorio. En este contexto, diversas personas han promovido la realización de actividades sobre Democracia Inclusiva en las plazas de sus localidades. Así, la charla-debate “Democracia Inclusiva: ¿cambiamos la forma de organización social?” se ha llevado a cabo de momento en Barcelona, Mataró, Olot, Tarragona y Sant Feliu de Llobregat y próximamente se realizará en Reus (ver más abajo). En Mataró la charla y las posteriores preguntas y comentarios se grabaron en audio: podéis escucharlo
aquí y descargarlo aquí.

Grupos Impulsores: reflexión para la acción, acción para la reflexión
Después de las actividades realizadas en las plazas, algunas personas de cada localidad han mostrado interés por continuar formándose y reflexionando colectivamente sobre el proyecto de la Democracia Inclusiva, con vistas a empezar a impulsar propuestas para la transformación sistémica en su zona. En Tarragona, por ejemplo, se ha formado un Grupo Impulsor de Democracia Inclusiva, que ya ha estado pensando en la realización del algún
ciclo de formación o grupo de estudio próximamente. El próximo día 26 hay el siguiente encuentro de este grupo, en el que se hará una sesión sobre funcionamiento y empoderamiento asambleario y se concretarán las próximas actividades. Seguiremos informando...

Próximamente...

Charla-debate sobre el proyecto de la Democracia Inclusiva en Reus

La charla-debate “Democracia Inclusiva: ¿cambiamos la forma de organización social?” se llevará a cabo el jueves 30 de junio en la Plaça Mercadal de Reus, de 19h a 21h. Esta actividad tiene el objetivo de presentar sucintamente los rasgos característicos del proyecto de la Democracia Inclusiva, parando especial atención a la propuesta de transición sistémica y a las posibilidades de aprovechar y profundizar la voluntad transformadora existente en la movilización popular de este año para crear un nuevo movimiento de emancipación que, empezando aquí y ahora, vaya construyendo progresivamente una nueva forma de organización social realmente democrática y ecológica.
 

La necesidad de planteamientos políticos globales en las experiencias de autogestión
Miembros del proyecto autogestionario de
Can Piella que están montando unas jornadas de agroecología para julio han encontrado conveniente dotarlas de un contenido político amplio y emancipador. Por esto, conociendo la existencia del proyecto de la Democracia Inclusiva, han propuesto hacer una charla-debate sobre el mismo, presentándolo desde el punto de vista de la necesidad de superar las estrategias exclusivamente focalizadas en los cambios de estilo de vida e incluir los proyectos autogestionarios en un movimiento político programático para el cambio sistémico democrático. El acto será el 22 de junio a las 16h en Can Piella (La Llagosta). ¡Estáis invitad@s!

DEMOS #3
Debido a la vorágine de las movilizaciones populares del último mes y las actividades relacionadas con la DI realizadas en el marco de estas, el tercer número de
DEMOS, la publicación cuatrimestral gratuita de Democracia Inclusiva, ha sufrido un cierto retraso. ¡Esperamos que pueda salir durante el mes de julio!

Novedades!

La pseudo-revolución en Libia y la “izquierda” degenerada
La
Revista Internacional de Democracia Inclusiva ha publicado recientemente un artículo que revela las verdaderas causas de la conflagración que está afligiendo el pueblo de Libia y analiza la mistificadora campaña mediática planetaria que ha “justificado” los bombardeos criminales de la OTAN. El autor, Takis Fotopoulos, muestra, en primer lugar, de qué manera la guerra civil en este país ha sido instigada por la élite internacional con el objetivo de tener el pretexto para acometer una intervención militar que dé lugar a un nuevo régimen político plenamente subyugado a los intereses del Nuevo Orden Mundial. En la segunda parte del artículo se analiza el deplorable papel que han jugado la mayor parte de los intelectuales “de izquierda” que -salvo algunas honrosas excepciones- han comulgado con las falacias del discurso mediático, poniendo en el mismo saco la guerra civil instigada externamente en Libia con las verdaderas insurrecciones populares en Túnez y Egipto, apoyando de este modo, directa o indirectamente, los bombardeos criminales. Podéis leer el artículo en inglés aquí.

A grandes males, grandes remedios
: una camiseta para llevar la autonomía en el torso
Ya se pueden adquirir las nuevas
camisetas para deconstuir la heteronomía y constuir la autonomía. En la parte frontal de estas camisetas figuran personas desmontando una estructura piramidal y, simultáneamente, creando una nueva estructura asamblearia. Las encontrareis en La Ciutat Invisible (C/ Riego 35, BCN), en la Librería Aldarull (C/ Martínez de la Rosa 57, BCN) o en las actividades del GADI.

Nuevos ejemplares de “Hacia una democracia inclusiva”

La
librería Icaria (C/ Arc de Sant Cristòfol 11-23, BCN) dispone desde hace algunas semanas de diversos ejemplares de la edición castellana del libro Hacia una democracia inclusiva (Takis Fotopoulos, 1997) agotado hasta ahora en el estado español. En el libro se hace un análisis exhaustivo de la crisis multidimensional, así como de sus causas sistémicas-históricas, y se expone la necesidad urgente de un nuevo proyecto liberador, que se formula en términos de una síntesis y superación de las grandes tradiciones emancipadoras y movimientos sociales para la autonomía en los diversos ámbitos de la sociedad. Seguramente se trata del texto sobre Democracia Inclusiva más completo que existe ahora mismo. También lo podéis encontrar en versión digital aquí.

1 comentari:

 1. Aquí dos articles recents sobre DI que han fet assitents a les xerrades-debat de les places:

  http://blogs.fetasantfeliu.cat/ferran-prats/blog/48/la-resposta-es-una-democracia-inclusiva

  http://www.suite101.net/content/la-democracia-inclusiva-a55959

  I també una xerrada a Ceuta sobre DI:
  http://www.ceutaldia.com/2011062770363/politica/el-15m-ceuti-organiza-un-taller-sobre-democracia-directa-sobre-las-ideas-de-takis-fotopoulos.html

  ResponElimina