17 de maig del 2011

Comunicat de la Xarxa Internacional per una Democràcia Inclusiva en relació al partit "Democracia Inclusiva" del Perú

Des dels diversos grups que formem part de la Xarxa Internacional per una Democràcia Inclusiva hem tingut coneixement de l'existència d'un partit polític al Perú anomenat “Partido Democracia Inclusiva (DI)”, fundat recentment. Després d'examinar  la seva web i observar que la seva proposta no té res a veure amb el projecte polític que es coneix internacionalment des de fa més de 15 anys amb el nom de Democràcia Inclusiva (DI), hem provat de posar-nos en contacte amb ells per demanar-los que es canviéssin el nom, ja que nombrar un partit polític homònimament a un projecte internacional ja existent i la seva corresponent organització, que no tenen res a veure amb aquest, pot comportar problemes de comprensió i confusions del terme no desitjades. Donat que no hem obtingut resposta per part seva des de fa mesos, ara ens veiem obligats a desmarcar-nos públicament d'aquest partit, que no és altra cosa que el típic partit convencional que pretén envernissar amb una nova capa de pintura “democràtica” l'actual sistema polític oligàrquic, fent servir la retòrica de “contracte entre els governants (l'Estat Govern o proveïdor) i els governats (l'Estat Poble o client)” i preconitzant una economia social de mercat i una industrialització intensiva, entre d'altres aspectes que apareixen al seu programa. Per la seva banda, el projecte de la Democràcia Inclusiva es basa en recuperar el significat original de democràcia (l'exercici directe del poder per part de les persones) i estendre'n el seu abast construint un nou marc institucional democràtic que inclogui un sistema econòmic sense mercat, sense diners i sense Estat, amb l'objectiu de satisfer les necessitats bàsiques de tots els ciutadans -sense deixar de garantir la llibertat d'elecció individual- i possibilitant una reintegració de la societat amb la natura.


Per tot això, la Xarxa Internacional per la Democràcia Inclusiva vol denunciar públicament l'ús del terme “Democràcia Inclusiva” de manera tergiversadora i confonedora per part del partit polític peruà anteriorment esmentat i desmarcar-se públicament d'aquest, al mateix temps que manifestar el seu descontentament per la seva manca de resposta i consideració cap a les nostres explicacions i suggeriments. 

Xarxa Internacional per una Democràcia Inclusiva
Maig de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada