17 de maig del 2011

Comunicat de la Xarxa Internacional per una Democràcia Inclusiva en relació al partit "Democracia Inclusiva" del Perú

Des dels diversos grups que formem part de la Xarxa Internacional per una Democràcia Inclusiva hem tingut coneixement de l'existència d'un partit polític al Perú anomenat “Partido Democracia Inclusiva (DI)”, fundat recentment. Després d'examinar  la seva web i observar que la seva proposta no té res a veure amb el projecte polític que es coneix internacionalment des de fa més de 15 anys amb el nom de Democràcia Inclusiva (DI), hem provat de posar-nos en contacte amb ells per demanar-los que es canviéssin el nom, ja que nombrar un partit polític homònimament a un projecte internacional ja existent i la seva corresponent organització, que no tenen res a veure amb aquest, pot comportar problemes de comprensió i confusions del terme no desitjades. Donat que no hem obtingut resposta per part seva des de fa mesos, ara ens veiem obligats a desmarcar-nos públicament d'aquest partit, que no és altra cosa que el típic partit convencional que pretén envernissar amb una nova capa de pintura “democràtica” l'actual sistema polític oligàrquic, fent servir la retòrica de “contracte entre els governants (l'Estat Govern o proveïdor) i els governats (l'Estat Poble o client)” i preconitzant una economia social de mercat i una industrialització intensiva, entre d'altres aspectes que apareixen al seu programa. Per la seva banda, el projecte de la Democràcia Inclusiva es basa en recuperar el significat original de democràcia (l'exercici directe del poder per part de les persones) i estendre'n el seu abast construint un nou marc institucional democràtic que inclogui un sistema econòmic sense mercat, sense diners i sense Estat, amb l'objectiu de satisfer les necessitats bàsiques de tots els ciutadans -sense deixar de garantir la llibertat d'elecció individual- i possibilitant una reintegració de la societat amb la natura.

14 de maig del 2011

Sobre la manifestació "Democràcia Real Ja". Comunicat del Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva de Catalunya


Davant l'agreujament accelerat de la crisi multidimensional que estem vivint, és del tot comprensible i desitjable que hi hagi un creixent nombre de persones que vulguin expressar pública i col·lectivament la seva disconformitat amb el rumb destructiu que està prenent la societat, així com el seu rebuig a la farsa política, la depauperació econòmica i la injustícia social. Pensem, doncs, que la participació en manifestacions com les de “Democràcia Real Ja” és millor que no pas romandre en l'apatia política i la passivitat davant la situació actual. Tanmateix, també pensem que destinar energies a impulsar aquest tipus de mobilitzacions és pitjor que destinar-les a construir un nou tipus de moviment, reflexionat històricament, articulat estratègicament i radicalment transformador, que permeti deixar enrere el sistema oligàrquic i eco-destructiu establert actualment i la mentalitat heterònoma i individualista prevalent avui en dia, tot creant una nova forma d'organització social genuïnament democràtica i realment ecològica i una mentalitat autònoma i cooperativa. Com argumentarem a continuació, la manifestació del 15-M no pot donar lloc a un moviment d'aquest tipus, ni tan sols pot constituir una part integral del mateix, ja que ni els seus objectius ni la seva estratègia apunten a tal fi.